Interkommunal legevakt og omsorgssenter, Ålesund

Peab K. Nordang har rehabilitert Åse omsorgssenter og bygget ny interkommunal legevakt i Ålesund.

Peab K. Nordang har vært hovedentreprenør på Åse omsorgssenter og interkommunale legevakt. Totalt er det en bygningsmasse på ca. 7100m2.

Nybygget inneholder interkommunal legevakt og en KAD-avdeling (kommunalt akutt døgntilbud). Bygget har tre etasjer.

Det eksisterende bygget (det gamle sykehjemmet) ble miljøsanert og revet inntil  betongen. Denne delen er rehabilitert, og bygget er i hovedsak benyttet til omsorgssenter. Bygget har fem etasjer.

Hovedbæringen for eksisterende bygg er stålkonstruksjon og støpte søyler/dragere. Etasjeskillene er støpte dekker. På takkonstruksjonen er det falloppbygging med Rockwool isolasjon. Taket er tekket med PVC-duk. På taket er det bygget et teknisk rom der alle tekniske føringer blir ført til sjaktene som går gjennom alle etasjer. Dette bygget har stålkonstruksjon som bæring, TRP-plater til takkonstruksjon, Rockwool takisolasjon og PVC-duk.

Alt av yttervegger og innervegger er utført med stålstendere. Utvendig er veggene kledt med STO-Ventec fasadeplater og pusset overflate. Alle utvendige vinduer og dører er utført i aluminium. Innvendig er alle vegger platekledd med 13mm robustgips eller brannplater. Bak alle senger er det i tillegg montert laminatplater. På badene er veggene kledd med 15mm fermacell, membranplater og flis.

Det er malte betonghimlinger, systemhimlinger og malte gipshimlinger. Gulvene i eksisterende bygg har Granab tilfarergulv med belegg. Ellers er det støpte gulv med belegg og noen gulv i kjeller og tekniske rom som er malt. Alle bad har støpte
gulv med belegg. Hele bygningsmassen er utført som passivhus.

Prosjektet er overlevert til avtalt tid.

Beskrivelse
Nybygg og rehablitering
Byggetid
2015-2017
Kontraktssum
81 MNOK eks mva
Kunde
ÅKE
Arkitekt
Plot og Skylstad arkitekter