Ishavsbyen skole, Tromsø

Peab Bjørn Bygg skal bygge Ishavsbyen skole i Tromsø. Byggearbeidene starter høsten 2021.

Kontrakten omfatter både bygging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse, fordelt på 8.320 kvm. nybygg og 5.320 kvm. renovering.

Byggprosjektet innebærer en samlokalisering av det videregående skoletilbudet og fagskoletilbudet som tidligere har vært fordelt i Breivika og på Rambergan.

 • Tromsø maritime skole på Rambergan legges ned og undervisning for videregående skole og fagskole flyttes til Breivika/Ishavsbyen skole 
 • Samlet antall elever/fagskolestudenter vil bli 1040 og 252 ansatte

Troms og Finnmark fylkeskommune har stilt strenge miljøkrav til byggeprosjektet. Dette innebærer blant annet:

 • Nybyggdelen av prosjektet skal tilfredsstille krav til nærnullbygg
 • Det forutsettes bruk av solceller og geobrønner
 • Fossilfri byggeplass innenfor byggeplassgjerde
 • Stor grad av gjenbruk av møbler, inventar og utstyr

– For Peab og Bjørn Bygg er dette mer enn et byggeoppdrag. Her bygger vi en skole som utdanner fagarbeidere innen bygg- og anlegg, både på videregående nivå og fagskolenivå. At det utdannes fagfolk innen bygg- og anlegg er avgjørende for vår egen virksomhet i Nord-Norge. Hvor viktig dette er vises i kontraktskravene fra fylkeskommunen hvor det stilles krav om at lærlinger skal utgjøre minimum 5 % av arbeidede timer og minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, sier adm. direktør Gro Skaar Knutsen Peab Bjørn Bygg.

Ishavsbyen skole vil ha følgende undervisningsprogram:

Videregående skole:

 • Helsefag- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Elektro-fag
 • Kulde/varme-teknikk
 • Transport og logistikk
 • Voksenopplæring og innføringsklasse

Fagskolen:

 • Helsefag
 • Elektro
 • Bygg- og anlegg
 • Maritime fag
Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2021-2024
Kontraktssum
418 MNOK eks. mva.
Kunde
Troms og Finnmark fylkeskommune
Arkitekt
Rambøll (under bygging: Henning Larsen)
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.