Kiwi-butikk, Herøya

Peab har vært totalentreprenør for ny Kiwi-butikk på Herøya utenfor Porsgrunn.

Arbeidet har omfattet et nybygg på nærmere 1600 m2 som består av butikk, varemottak, sosiale rom og teknisk rom. Byggprosjektet startet oktober i 2017 og butikken ble overlevert i slutten av april 2018.

Kontrakten er basert på NS 8407 og bygget er oppført i samsvar med krav i TEK10.

Kontraktsummen var på 13,6 millioner eks. mva.

Beskrivelse
Nybygg butikk ca 1600 m2
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
13,6 MNOK