Kværnerhallen

Peab har utført total rehabilitering av den gamle Kværnerhallen. Deler av hallens fasaden er bygget om, og inne i hallen er det etablert kontorarealer, som stod klare for innflytting sommeren 2012.

Peab har bygget et nytt fireetasjers kontorbygg innenfor de gamle teglfasadene. Det nye kontorbygget har et bruksareal på ca 15.500 kvm. I tillegg til åpne kontorlokaler er det bygget treningsstudio, butikkareal og kantine.

Dette har vært et spennende og teknisk krevende prosjekt for Peab. I startfasen ble det boret hull gjennom gulvet i hallen og satt ned rundt 16o peler til fjell som nybygget står på. Kværnerhallens to gavlvegger er bevart, det samme er den ene langveggen. Disse gamle teglfasadene er forankret til nybygget. Hele den andre langveggen er revet og erstattet med helt nye fasader.

Taket er helt nytt og bygget med betongelementer. Bygget har både søyler, dragere, etasjeskillere og trapper i prefab betong.

Bygget tilfredsstiller energiklasse B og har fullverdige klimavegger som er bygget innenfor eksisterende teglfasade.

Beskrivelse
Rehabilitering 17 900 m2
Byggetid
Sep 2010 - jun 2012
Kontraktssum
170 MNOK eks mva
Kunde
OBOS Forretningsbygg
Arkitekt
Hille Melby Arkitekter