Melbu skole, Hadsel

På Melbu har vi bygget ny barne- og ungdomsskole i tilknytning til eksisterende skole, bundet sammen via en foajé i glass og aluminium.

Innvendige overflater består av lakkert spilepanel i korridorer og gangveier, mens det i undervisnings- og oppholdsrom er malte gipsplater.

Hovedbæresystemet består av en stålkonstruksjon av søyler, bjelker og gitterdragere, samt noe betong der det var nødvendig med tanke på terrengets beskaffenhet.

Etasjeskillere og takkonstruksjon er utført i hulldekk-elementer. På gitter-dragere i skolens foaje er det brukt TRP profiler (selvbærende stålplater) som takkonstruksjon.

Det er støpt ut ca 1 700 m² gulv på grunn.

Yttervegger består hovedsakelig av ordinært plassbygd bindingsverk av tre. I foajeen er det bygd opp glassfasader med bæring i aluminium.
 

Beskrivelse
Skole, nybygg
Byggetid
2014-2016
Kontraktssum
40 MNOK
Kunde
Hadsel kommune
Arkitekt
PW Arkitekter AS/Norconsult AS