Nordlandssykehuset Vesterålen

Peab Bjørn Bygg i Harstad har vært med på å bygge nytt sykehus på Stokmarknes.

Peab Bjørn Bygg hadde ansvaret for de bygningsmessige arbeider ved sykehuset, samt ansvaret for HMS. Sykehuset har et brutto areal på 15.000 m², bygget i fire fløyer med to etasjer rundt en midtfløy i tre etasjer.

Beskrivelse
Sykehus, nybygg
Byggetid
November 2011 – februar 2014
Kontraktssum
124 MNOK eks mva
Kunde
Nordlandssykehuset HF
Arkitekt
Boarch arkitekter AS