Nytt medisin og helsefagbygg MH2, Tromsø

For 577 millioner kroner har Peab Bjørn Bygg bygget det nye Medisin- og helsefagbygget (MH2) ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

– For Peab i Norge har dett vært et viktig prosjekt, og vi har sett frem til samarbeidet med Statsbygg. Prosjektet er et viktig bidrag for utdanning av helsefagpersonell, og har derfor vært et riktig prosjekt for Nordens samfunnsbygger, sier administrerende direktør Arild Østgård i Bjørn Bygg.

Oppdraget omfattet nybygg på cirka 20 000 kvadratmeter, samt ombygging av eksisterende lokaler i MH-bygget (MH1). Disse ble sammenføyet med nybygget.

Medisin og helsefag er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge og har innendørs forbindelse med sykehuset på fem plan. Nybygget har blitt tilpasset eksisterende bygg og korrespondere med dette slik at MH-bygget oppleves som en enhet.

Oppdragsgiver har vært Statsbygg og oppdraget ble utført som en generalentreprise.

Arkitekt har vært Ratio arkitekter as.

Beskrivelse
Nytt medisin- og helsefagbygg
Byggetid
2016 - 2018
Kontraktssum
577 MNOK eks mva
Kunde
Statsbygg
Arkitekt
Ratio arkitekter as

Kontaktpersoner

Arild Østgård

Adm dir Peab Bygg Norge

Telefon: +47 906 43 238