Omsorgsboliger, Stokmarknes

Peab Bjørn Bygg har bygget 20 heldøgns bemannede omsorgsboliger, samt fellesarealer for Hadsel Eiendom KF.

16 av leilighetene består av ett-roms leiligheter på 35 m² og fire to-roms leiligheter på 54 m².

Leilighetene er fordelt på to plan a ca 900 m2 pr etg, en underetasje til tekniske rom og fellesarealer på halve bygget + kulvert til eks sykehjem, totalt ca 400 m². Det er medtatt heis mellom etasjene. Er også heis i kulvert for å ta opp nivåforskjell fra eksisterende sykehjem og nytt bygg.

Bæresystem av plassbygde betongvegger, noen ståldragere og etasjeskillere av prefabrikkerte hulldekkelementer.

Yttervegger er utført som bindingsverk, + påforede betongvegger i røst. Fasade er kledd med fasadeplater rundt hele bygget. Flatt tak med gesims rundt, og fall mot midten og innvendige nedløp fra sluker.

Balkonger til hver leilighet der bæresystemet består av stål, med impregnert dekke.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
39 MNOK eks mva
Kunde
Hadsel Eiendom KF
Arkitekt
LGA Arkitekter, Sortland