Posten Borgeskogen, Sandefjord

Peab skal bygge 9 000 kvadratmeter utvidet logistikksenter for Posten på Borgeskogen i Sandefjord. Byggeprosjektet er et resultat av sterkt økende pakkevolum de siste årene.

Peab Bygg har som mål å levere prosjekter over en stor bredde; fra leilighetsbygg til næringslokaler og offentlige bygninger. En sunn miks av byggeprosjekter bidrar til god utnyttelse av ressursene, og det stimulere til kompetanseutvikling og overføring av kunnskap.

Økende pakkevolum

Det nye terminalanlegget blir en utvidelse av Postens logistikksenter som består av 10 000 kvadratmeter, og som ble tatt i bruk i januar 2019. Allerede året etter ble det klart at kapasiteten var for liten.

Eiendomsdirektør Edvard Nervik i Posten Norge forteller at pandemien medførte en sterk økning i netthandelen – og at trenden fortsetter.

Vestfold har mange store netthandelsaktører som trenger gode logistikkløsninger. Når vi nå bygger ut på Borgeskogen, skal vi også etablere en ny og større pakkesorteringsmaskin som vil håndtere det sterkt økende volumet i pakkeforsendelser. Dette vil komme både det lokale næringslivet og pakkemottakerne til gode.

Den nye terminaldelen får en grunnflate på 9 000 kvadratmeter, med tilhørende utearealer på omtrent samme størrelse.

Bygget skal miljøsertifiseres som BREEAM very good, og det får oppvarming fra energibrønner.

Peab planlegger å bruke egne fagarbeidere både på betong og tømring, og det vil bli tatt inn lærlinger på prosjektet.

Fakta, Posten Borgeskogen – nytt terminalbygg

  • Utvidelse av logistikksenteret til Posten og Bring
  • Sted: Borgeskogen, Stokke, Sandefjord kommune
  • Byggherre: Posten Eiendom
  • Totalentreprenør: Peab
  • Omfang: Bygg på 9 000 kvadratmeter, hovedsakelig i stålplater/sandwichmateriale.
  • Bygget er et tilbygg til eksisterende logistikksenter på 10 000 kvadratmeter.
  • Utearealer på 10 000 kvadratmeter (vei, oppstillingsplasser, grøntarealer)
  • Oppstart: månedsskiftet oktober/november 2022
  • Ferdigstillelse: siste del av november 2023
  • Arkitekt: Plan1
Beskrivelse
Terminalbygg på 9 000 kvadratmeter
Byggetid
Nov 2022 - nov 2023
Kunde
Posten Eiendom
Arkitekt
Plan 1