Prostneset havneterminal, Tromsø

Peab Bjørn Bygg har bygget ny havneterminal i Tromsø for Tromsø Havn KF. Kontrakten hadde en verdi på 305 millioner kroner.

Havneterminalen har blitt et signalbygg i Tromsø sentrum og et knutepunkt for reisende på land og sjø. Arbeidet med ny havneterminal har pågått i mange år, og den nye terminalen ble åpnet i juni 2018.

Konstruktivt samspill
Peab Bjørn Bygg kom inn i prosjektet høsten 2014, og har gjennom en lang samspillsfase bidratt til å gjøre prosjektet økonomisk realiserbart. Når byggeprosjektet satte i gang, var det med Peab Bjørn Bygg som totalentreprenør.

− Samspillsprosessen var konstruktiv og god. Vi tok med oss det gode samarbeidet videre inn i byggprosjektet, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Et samfunnsbyggerprosjekt
Den nye havneterminalen er på ca. 12 000 m2, og inneholder godsterminal, passasjerterminal, kontorer, busstasjon, hurtigruteankomst og buss- og hurtigbåtankomst. I tillegg til å fungere som venterom for passasjerer har terminalen også en kommersiell del med restauranter og forretninger. På området er det også tilrettelagt for publikumsrettede funksjoner og kaipromenade.

− Vi ønsker å være en viktig samfunnsbygger i Tromsø, og et prosjekt som dette er virkelig noe som utvikler samfunnet. Vi vet at havneterminalen er etterlengtet både for innbyggerne, turister og det lokale næringslivet, sier Østgård.

Beskrivelse
Havneterminal
Byggetid
2016-2018
Kontraktssum
305 MNOK
Kunde
Tromsø Havn KF