Settefiskanlegg SalMar, Senja

Peab Bjørn Bygg har utvidet SalMars landbaserte settefiskanlegg i Gjøvika på Senja. Nybygget har en grunnflate på 13 650 kvadratmeter og et bruksareal på rundt 17 300 kvadratmeter, noe som tilsvarer størrelsen på tre fotballbaner.

I Jøvika på Senja har Peab bygget et nytt, landbasert settefiskanlegg med åtte avdelinger, fra klekkeri til postsmolt. Kontrakten omfattet også bygging av servicearealer og en egen etasje over deler av settefiskanlegget.

Arbeidene har pågått siden mai 2020, og på det meste har rundt 100 fagarbeidere jobbet i rotasjonsturnus på prosjektet.

Peab Bjørn Bygg har vært totalentreprenør for byggene. Billund Aquaculture var totalentreprenør for selve prosessanlegget. Peab Anlegg har vært underentreprenør med ansvar for grunnarbeider, fullføring av plastring og utomhusarbeider.

SalMar har vært et spennende og utfordrende prosjekt. På tross av pandemien og uroligheter i leverandørkjeder har vi klart å levere et settefiskanlegg som både vi og byggherren er meget fornøyd med. Fagarbeidere, lærlinger, prosjektledere og underentreprenører har bidratt til at vi har levert et flott sluttprodukt.

Prosjektet startet med en samspillsfase på syv måneder med byggherre, totalentreprenør og prosessleverandør. Byggetiden gikk fra mai 2020 til september 2022.

Fakta, byggeprosjektet

  • Byggherre: SalMar Settefisk
  • Totalentreprenør: Peab Bjørn Bygg
  • Kontraktssum: 440 MNOK eks. mva.
  • Arkitekt: Voll Arkitekter v/ansvarlig arkitekt Ole Løkken
  • Underentreprenør grunn, plastring, utomhus: Peab Anlegg
  • Totalentreprenør prosessanlegg: Billund Aquaculture
  • Oppstart: Mai 2020
  • Ferdigstillelse: September 2022
Beskrivelse
Utvidelse av landbasert settefiskanlegg
Byggetid
2020-2022
Kontraktssum
440 MNOK eks. mva
Kunde
SalMar
Arkitekt
Voll Arkitekter