Siljan sykehjem tilbygg

For Siljan kommune har Peab utvidet Siljan sykehjem med åtte brukerenheter og et nytt dagsenter.

Sykehjemmet er utvidet med ny fløy, som ligger nord for eksisterende bygningsmasse.

Den nye fløyen på om lag 708 m2 inneholder et dagsenter for demente. Her er det rom for fysioterapi til bruk for dagpasienter og beboere på sykehjemmet. Det er også bygget en ny sykehjemsfløy med åtte brukerenheter, hvorav to i egen forsterket enhet.

Prosjektet ble gjennomført med full drift i eksisterende sykehjem, noe som satte strenge krav til prosjektets SHA-arbeid.

Utomhusområdet er opparbeidet med adkomst, parkering og sansehage i tilknytning til prosjektet.

Beskrivelse
Nybygg/tilbygg
Byggetid
2016-2017
Kontraktssum
20,8 MNOK eks mva
Kunde
Siljan kommune
Arkitekt
DBC AS