Skistua barneskole, Narvik

Rehabilitering av fasader, vinduer, dører og tak på Skistua barneskole i Narvik.

Byggeaktiviteten har foregått parallelt med drift av barneskolen, med stor suksess. Vi startet i februar 2018 og avsluttet prosjektet i oktober 2018

Beskrivelse
Rehabilitering
Byggetid
2018
Kontraktssum
13 MNOK
Kunde
Narvik kommune
Arkitekt
Norconsult