Solneset skole, Tromsø

I Hamna nord på Tromsøya, har Peab Bjørn Bygg bygget ut og oppgraderer Solneset skole. Jobben innbefattet utvidelse og renovering av eksisterende skolebygg med opparbeiding av tilhørende skoleområde.

Det nye påbygget ble oppført som passivhus. I tillegg ble skolen utvidet til en elevkapasitet på 350 elever mot tidligere elevtall på omtrent 200. Uteområdet til skolen ble også oppgradert.

Det ble også installert ny brannalarm, dører og adgangskontroll i eksisterende bygg. I tillegg ble eksisterende paviljongbygg revet.

Beskrivelse
Påbygg og oppgradering skole
Byggetid
2018
Kontraktssum
84 MNOK
Kunde
Tromsø kommune
Arkitekt
Borealis Arkitekter