Tannbygget, Tromsø

Peab Bjørn Bygg har har bygget Tannbygget som er i tilknytning til tannlegeutdanningen i Tromsø. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise.

Prosjektet har hatt et tydelig miljøfokus og tilrettelegge for miljømessige løsninger knyttet til energi, avfallssortering, energitap, materialvalg med mer.

Prosjektet er utivklet med energieffektive løsninger innenfor kostnadseffektive rammer. Nybygget er minimum oppført som «Passivbygg iht NS3701 Troms fylkeskommune som har hatt høye ambisjoner for dette prosjektet.

Nybygget har en kvalitet som medfører at det kan Breeam-sertifiseres, minimum som «very good».

Kontraktsummen var på 40 mill eks.mva, og byggetiden var på rundt ett år.

Det gjenstår utenomhusarbeidene med beplantning og asfalt som skal i løpet av sommeren 2021.

Beskrivelse
Nybygg / Tilbygg
Byggetid
2020-2021
Kontraktssum
40 MNOK
Kunde
Tromsø fylkeskommune
Arkitekt
Borelias Arkitekter