Tåsenhjemmet, Oslo

Peab skal bygge Tåsenhjemmet i bydel Nordre Aker i Oslo. Det nye sykehjemmet består av 130 beboerrom og et dagsenter, og bygges i massivtre.

I november 2023 skal 14 000 bærekraftige kvadratmeter stå innflyttingsklare for Tåsenhjemmets beboere og ansatte. Sykehjemmet vil ha adresse på Fangens vei 26 og 28 på Tåsen i Oslo, og skal erstatte tidligere Tåsen sykehjem.

Tåsenhjemmet skal sertifiseres etter BREEAM, som er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper. Det skal i tillegg være et forbildeprosjekt i FutureBuilt og et nullutslippsbygg.

Et prestisjeprosjekt for Peab

Det nye sykehjemmet består av 130 beboerrom og et dagsenter. Bygget blir bygget i massivtre, og blir fire etasjer høyt, i tillegg til en kjelleretasje. Det blir parkeringsarealer i kjelleretasjen, og en rekke sykkeloppstillingsplasser utenfor bygget.

Tåsenhjemmet er et prestisjeprosjekt for i Peab, og det er viktig for oss å levere et kvalitetsmessig godt bygg til dem som skal ta det i bruk. Tomta ligger i et tett bebygget lokalområde, og vi vil ha fokus på god informasjon til våre nærmeste naboer. Sikkerhet er et viktig aspekt i dette. Akkurat som at vi er levende opptatt av god sikkerhet for våre ansatte på byggeplassen, skal det være trygt for publikum å ferdes rundt og forbi byggeplassen

Bruker egne ansatte fagarbeidere og lærlinger

Peab planlegger å gjennomføre byggeprosjektet med stor bruk av egne ansatte.

De vil blant annet stå for all montasje av massivtre og alle betongarbeider i prosjektet. Vi er mange som nå gleder oss til å komme i gang med byggingen.

Fakta Tåsenhjemmet

 • Sted: Pastor Fangens vei 26 og 28, Oslo
 • Fire etasjer i massivtre pluss kjeller
 • 130 beboerrom og et dagsenter
 • 14 615 kvm BTA
 • Sertifiseres etter BREAAM Excellent
 • Et forbildeprosjekt i FutureBuilt
 • Nullutslippsbygg
 • Byggherre: Oslobygg KF
 • Totalentreprenør: Peab
 • Kontraktssum: 446 MNOK eks. mva.
 • Start og ferdigstillelse: Januar 2022 – november 2023
Beskrivelse
Nytt sykehjem og dagsenter
Byggetid
2022-2023
Kontraktssum
446 eks. mva
Kunde
Oslobygg KF

Relatert informasjon