Undervisnings- og kantinebygg, Buskerud VGS

Peab har utført rehabilitering og utbygging av undervisnings- og kantinebygget for Buskerud Fylkeskommune ved BFK Eiendom.

Den nye skoleavdelingen ligger på Buskerud Hovedgård, og består av to rehabiliterte bygg på 1.500 kvadratmeter og nybygg på 1.500 kvadratmeter som knytter byggene sammen.

Arbeidene begynte våren 2017. Peab startet med å rehabilitere det gamle kantinebygget. Kantinebygget ble ferdig til skolestart samme år. Deretter startet arbeidet med nybygget og totalrehabiliteringen av undervisningsbygget.

Det gamle undervisningsbygget krevde langt mer omfattende rehabilitering. Her ble det revet helt ned til bæresystemet og bygd opp alt igjen. Reisverket ble beholdt og bygd nytt både innvendig og utvendig. Samtidig ble nybygget bygget, og begge var ferdig i juni i 2018.

I tillegg ble det utført utomhusarbeider, alt fra asfaltering til legging av plen og kantstein.

Sterkt miljøfokus
Det gamle undervisningsbygget, som tidligere var så slitent at det ikke kunne brukes, er nå passivhus med moderne standard. Det er blant annet montert Kebony-fasade på alle tre byggene og aluminiumsbelagte trevinduer samt tradisjonelle gipsvegger, gulvbelegg og systemhimlinger.

De i alt rundt 15 klasserommene på skolen har også fått nytt utstyr.

Nybygget, som er bindeleddet mellom de to gamle skolebyggene fra 1960-tallet, består hovedsakelig av kontorer, bibliotek, auditorium og lærerværelser. Det er også passivhus, og har i tillegg fått solcellepanel på taket.

Beskrivelse
Rehabilitering og nybygg
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
52 MNOK
Kunde
Buskerud Fylkeskommune Eiendom
Arkitekt
SG Arkitektur