Unnarennet, Lørenskog stasjonsby

Peab har bygget boligprosjektet Unnarennet som består av 50 rekkehusleiligheter på Lørenskog stasjonsby for Selvaag Bolig.

Unnarennets 50 leiligheter ble fordelt på totalt 10 frittstående rekkehusbygg. Tre av byggene ble bygget over en felles garasjekjeller. Leveranse og montering av moduler ble utført av Selvaag. Peab har hatt totalentreprisen på grunnarbeider, fundamentering, betongarbeider og utomhus.

Siden prosjektet besto av flere bygningskropper foregikk de ulike arbeidene i flere parallelle etapper. Det ble startet med grunnarbeider, og etappevis med fundamentering og betong bygg for bygg. Overlevering til sluttbruker gikk fortløpende gjennom 2018.

På Lørenskog stasjonsby har Peab også hatt et annet prosjekt for Selvaag Bolig. Boligprosjektet Blinken besto av totalt 88 leiligheter fordelt på fire boligblokker. Prosjektet pågikk frem til sommeren 2018.

Både Blinken og Unnarennet har vært en del av Selvaag Boligs storutbygging, Lørenskog stasjonsby, som ligger rett ved Lørenskog stasjon. Utbyggingen startet for fire år siden, og hittil er det bygget over 400 boliger i flere ulike prosjekter og byggetrinn.

Peabs kontraktssum på Unnarennet var på 43 millioner kroner eks. mva.

Beskrivelse
Nybygg 50 rekkehusleiligheter
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
43 MNOK eks mva
Kunde
Selvaag Bolig