Valderøy barneskole

Peab – K. Nordang har bygget ny barneskole på Valderøy i Giske kommune.

Skolen er dimensjonert for 490 elever.

Skoleanlegget består av:

  • Sju baseareal inkludert fellesarealer og lærerarbeidsplasser
  • SFO
  • Spesialrom
  • Kantine
  • Skolekjøkken
  • Liten flerbrukshall
  • Bibliotek
  • Administrasjonsrom og personalrom

Til sammen vil anlegget utgjøre ca. 8 967 m2 BTA.

 Arealene fordeler seg over en mindre kjellerdel, 1. etasje og 2. etasje.

Bygget
Byggningsmessig er det bæring av stål og hulldekker i etasjene. Alle gulv er i Granab tilfarersystem, som gir behagelig fjæring og er støydempende. Utvendige fasader er uført med Sto-Puss med innslag av Formica-plater. Det er vannbåren varme i alle gulv basert på 17 jordvarmebrønner som er boret utenfor skolebygningen.

Tetthetskontroll
Kontroll etter NS EN 13829 viser at bygget holder passivhusstandard, selv om bygget er isolert etter TEK 10 standard.

Beskrivelse
Nybygg skole
Byggetid
2013-2014
Kontraktssum
140 MNOK eks mva
Kunde
Giske kommune
Arkitekt
On arkitekter og ingeniører AS