Valmueveien omsorgsboliger, Larvik

Peab har bygget Valmueveien omsorgsboliger som er åtte leiligheter spesialtilpasset for autister, hvorav fire er ekstra forsterket.

Det er bygget en personaldel for døgnkontinuerlig bemanning. Det er fellesrom med stue, oppholdsrom og kjøkken. I tillegg er det uteområde i atrium/tun.


Enkel beskrivelse av bygget:

 • Fundamentert på utgravet tomt / morenemasser, betongplate på
  grunnen 
 • Yttervegger: Bindingsverk, tykkelse totalt 300mm 
 • Enkelte yttervegger er skråstilt 
 • Yttertak av sperrekonstruksjon limtre og I-bjelkeløsninger 
 • Fasader kles med Steni color fasadeplater (3 ulike farger) 
 • Tak båndtekkes med Zink 
 • Innvendige vegger kles med Branittplater og gips som males 
 • Gulvbelegg vinyl i alle rom 
 • Vannbåren varme i alle gulv, med boret energibrønn og varmepumpe 
 • Separate ventilasjonsanlegg i boenheter, sentralt ventilasjonsanlegg
  i felles- og administrasjonsdel 
 • Vandalsikre innredninger i leiligheter (WC-stoler, servanter, kjøkkeninnredning, el-armaturer)
 • Elektroleveransen omfatter SD-anlegg med full KNX løsning 
 •  Alarmsystemer inkludert overfallsalarm
Beskrivelse
Nybygg omsorgsboliger
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
24,1 MNOK eks. mva
Kunde
Larvik kommune Eiendom