Vinnelys transformatorstasjon

Peab Bjørn Bygg er tildelt totalentreprisen for bygg- og betongarbeider ved Vinnelys transformatorstasjon i Nordreisa kommune for Statnett.

Nordreisa transformatorstasjon ble satt i drift i 1971, og skal nå fornyes. Statnett har mottatt konsesjon på ny transformatorstasjon i Reisadalen, Vinnelys, nær dagens Nordreisa. Dagens stasjon skal saneres når ny stasjon er driftssatt.

Peab Bjørn Bygg er valgt som entreprenør på bygg- og betongarbeidene, og går etter planen i gang med prosjektet i januar 2023.

Som en lokal samfunnsbygger er vi veldig glade for muligheten til å bidra til økt strømforsyningssikkerhet til innbyggere og næringsliv i Nord-Norge.

Prosjektet bidrar til å sikre sysselsetting av våre egne ansatte fagarbeidere innenfor betong og tømmer. Samtidig har vi med flere lærlinger på byggeplassen.

Nordreisa transformatorstasjon er et knutepunkt i Nordnettet, som omfatter mesteparten av 132 kV nettet i Troms og Finnmark. Statnett mener det er nødvendig å styrke kapasiteten i Nordreisa, blant annet på grunn av utviklingen i fiskeindustrien, oppdrett og foredling, og økt elektrifisering.

Etablering av Vinnelys transformatorstasjon med 420 kV vil øke kapasiteten til Finnmark. Tiltaket vil også redusere virkningen av feil i strømnettet.

Fakta om prosjektet

  • Omfang: Bygg- og betongarbeider
  • Totalentreprenør: Peab Bjørn Bygg
  • Byggherre: Statnett SF
  • Kontraktssum: ca. 169 MNOK eks. Mva.
  • Byggestart: Januar 2023
  • Ferdigstillelse: Februar 2024
Beskrivelse
Bygg- og bentongarbeid
Byggetid
Jan 2023 - Feb 2024
Kontraktssum
ca. 169 MNOK eks. Mva.
Kunde
Statnett SF