Waldemars Tårn, Oslo

Peab har bygget Waldemars Tårn i Oslo, som er siste del av Kiellandkvartalet på Aleksander Kiellands Plass. Byggherre er Fredensborg Bolig.

Kiellandkvartalet består av en gruppe bygårder fra vidt forskjellige tidsepoker. I fase 1 har flere eksisterende bygg med boliger og næringseiendom blitt rehabilitert. Nå nærmer det seg siste fase. Darres gate 4 skal rives og erstattes med et nybygg med 35 leiligheter og en næringsdel. Peab er valgt som totalentreprenør.

Grundig forprosess
Prosessen mellom entreprenør og byggherre frem til signering av kontrakt har vært lang og grundig. Målet har vært å optimalisere prosjektet, og avdekke utfordrende grensesnitt mot naboeiendommene, som ble rehabilitert tidligere i år.

Eksisterende bygningsmasse ligger høyere enn nybygget, og det gir noen utfordringer på byggetomta.

Positiv byutvikling
Byggingen av Waldemars tårn har på mange måter fullført hele bybildet omkring Aleksander Kiellandsplass. Det er etablert en ny dagligvarehandel i bygget, og i forbindelse med fase 1 er det bygget en trapp innerst i Hauchs gate, som er en viktig gangforbindelse til Waldemar Thranesgate.

Boligkunden er viktigst
Prosjektet har stilt krav til presise løsninger og høy kvalitet i utførelsen. Det aller viktigste for byggherren har vært at kunden har fått en god opplevelse.

Waldemars Tårn

  • 34 leiligheter
  • 850 m2 næring
  • BTA 3986 m2
  • BRAs 2273 m2
  • Oppstart: Tredje kvartal 2019
  • Ferdigstillelse: Våren 2021
  • Illustrasjoner: Grape arkitekter
  • Arkitekt i utførelse: Gunnar Kind arkitekter

 

Beskrivelse
Nybygg med 34 leiligheter og en næringsdel
Byggetid
2019-2021
Kontraktssum
114 MNOK eks mva
Kunde
Fredensborg Bolig
Arkitekt
Gunnar Kind arkitekter

Kontaktperson

Trond Ormstad

Regionsjef Peab Bygg, Oslo

Telefon: +47 915 64 920
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.