Nå satser sykepleieren på byggfag

Thalie (24) er utdannet sykepleier og har jobbet i tre år på sykehus. Etter noen uker i praksis på byggeplass i Peab, har hun startet et læreløp med plan om å ta fagbrev i betongfag innen 3,5 år.

– Jeg begynte å tvile på yrkesvalget mitt allerede i studietida. Men jeg ville gjøre meg ferdig med utdannelsen og jobbe som sykepleier i noen år før jeg bestemte meg.

Thalie Slåtta Botnen er 24 år og bor i Skien. Da hun fikk tips om at Peab tar inn praksiselever i byggfag, nølte hun ikke med å gripe sjansen.

Denne høsten er Thalie en av sju nye lærlinger i Peab Bygg i Telemark Vestfold og Buskerud. Peab har også tatt inn seks praksiselever som får prøve seg i ulike fag på byggeplass.

Før sommeren hospiterte hun på byggeplassen Osebakken Park i Porsgrunn to dager i uka gjennom åtte uker. Det vil si at hun er sammen med fagarbeidere og får erfare hvordan arbeidshverdagen arter seg på en byggeplass. Formålet er å prøve et yrkesfag i praksis, ikke å jobbe mot betaling.

– Det har rett og slett vært kjempegøy, sier Thalie om sin praksisperiode som jernbinder og betongarbeider. Jernbinding, armering og forskalling inngår i betongfaget.

Har startet i læra

Planen var at hun skulle prøve seg som tømrer denne høsten, og kanskje også som elektriker – før hun tok det endelige valget. Men hun likte betongfaget så godt at hun nå har startet et læreløp i Peab som skal vare i 3,5 år.

– Hun jobber fortsatt på Osebakken sammen med de kollegaene hun ble kjent med som praksiselev før sommeren, sier personalleder Marianne Bakke i Peab.

Praksisplass i byggfag er noe Thalie anbefaler andre som liker å bruke kroppen og ikke er redd for å bli litt sliten — enten man er elev på videregående skole, student eller yrkesaktiv.

Hun liker spesielt godt at det er klart definerte arbeidsoppgaver og at hun får tydelige beskjeder. Det er variert arbeid, fine kolleger og lett å spørre om alt hun er nysgjerrig på.

– Jeg er blitt så godt tatt imot hos Peab, og jeg er veldig fornøyd med valget om å satse på byggfag, sier en fornøyd Thalie Slåtta Botnen.

Praksisplass gir muligheter

– Vi har et stort behov for nye fagarbeidere i byggebransjen. Praksisplass er en fin mulighet både for oss og de som er usikre på yrkesvalget sitt, sier prosjektleder Erik Løberg i Peab.

Han er prosjektleder for Osebakken Park og den som tipset Thalie om at det er mulig å hospitere på en byggeplass som praksiselev.

– Alle som har lyst, er velkommen til å prøve denne ordningen. Når det fungerer bra, er vi behjelpelige med videre oppfølging og lærekontrakt.

Dette går gjennom Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark, som er bindeleddet mellom ungdom, skolene, fylket og næringslivet.

–  Vi må tenke langsiktig og utnytte alle muligheter for å gjører unge mennesker kjent med byggfagene. Ordningen med praksisplass bidrar til å rekruttere dyktige medarbeidere, sier Løberg.