Ahmad, prosjektleder

Ahmad (29) har jobbet i Peab siden 2019, og er prosjektleder i Peab Bygg. Han jobber for tiden på prosjektet Eikeli videregående skole i Bærum.

Peab er en solid entreprenør i vekst med mange flinke folk, spennende prosjekter og en arbeidsplass med utviklingsmuligheter.

Hvilken utdanning har du?
– Jeg har en bachelorgrad innen konstruksjonsteknikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som nå heter OsloMet. Jeg ble uteksaminert sommeren 2015.

Hvorfor valgte du bygg- og anleggsbransjen?
– Det virket som en spennende bransje med både praktiske, teoretiske og varierer arbeidsoppgaver. 

Hva dine arbeidsoppgaver som prosjektleder?
– Jeg har overordnet ansvaret for byggeprosjektet med spesiell fokus på HMS, fremdrift, prosjektering og økonomi.

Hva liker du med å jobbe i Peab?
– Peab er en solid entreprenør i vekst med mange flinke folk, spennende prosjekter og en arbeidsplass med utviklingsmuligheter.  

Eikeli VGS, Hosle i Bærum
Les mer om prosjektet
Les mer