Forretningsidé

Peab er et bygg- og anleggsselskap med total kvalitet i alle ledd av byggeprosessen som vår fremste ledestjerne. Gjennom nytenkning og solid faglig dyktighet skal vi ta eierskap til kundens interesser, og med det alltid bygge for fremtiden.

Peab er i dag et rendyrket bygg- og anleggsselskap. I konsernet finnes hele kjeden av produksjonsressurser som kreves for å gjennomføre en byggeprosess fra A til Å.

Selskapene innen forretningsområdet Industri sikrer tilgangen til råvarer og tjenester for vår bygg- og anleggsvirksomhet. Gjennom Peabs kontaktnett av underleverandører og underentreprenører befester vi vår posisjon som et stabilt og uavhengig selskap på det nordiske byggmarkedet.

Å tilby og levere total kvalitet i alle ledd av byggeprosessen er et viktig middel i den konkurransen vi opplever. Våre kunder skal oppleve at vi har det beste tilbudet med tanke på forholdet mellom pris og kvalitet. Vår ambisjon er å være et selskap som ligger i forkant av kvalitetsutviklingen, og Peabs merkevare skal forbindes med god kvalitet.

Utviklingen innen byggemetoder og byggematerialer går raskt, og det er viktig å ha en gjennomtenkt balanse mellom det gamle og trygge på den ene siden, og nytenkning på den andre siden. Sammen med våre kunder sørger vi for å ligge i forkant, både når det gjelder planlegging og prosjektering.  Gjennom å utvikle logistikkløsninger skaper vi økt mulighet for å redusere sluttkostnaden med samme kvalitet.

Sluttproduktet våre kunder har rett til å kreve forutsetter at vi har et høyt nivå på den faglige dyktigheten hos våre medarbeidere. Det er viktig at vi kan tilby medarbeiderne muligheter til personlig utvikling og kompetanseheving. Faglig dyktighet og yrkesstolthet er honnørord i Peab. For oss er det essensielt å være et attraktivt selskap, ikke minst som arbeidsgiver. Derfor kurser vi samtlige ledere i Peabs grunnleggende verdier og lederskap.

Grunntanken i Peabs tillitsentrepriser er at vi gjennomfører våre oppdrag i nært samarbeid med våre kunder. Da er kunden involvert i hele planleggings- og produksjonsprosessen, og den gjensidige tilliten skaper ofte langvarige kunderelasjoner. Vi skal være lyttende og kreative i vårt møte kunden. Vårt mål er å hele tiden forsøke å overgå kundens forventninger. Det er viktig for oss. En fornøyd kunde er den beste markedsføringen Peab kan få.

Vi har en ambisjon om å være et selskap som prioriterer bærekraftig utvikling og god miljøkunnskap. Å bygge for fremtiden innebærer for oss at det vi bygger i dag også skal ivareta morgendagens krav til god etikk og gjennomtenkt miljøarbeid. Styrken i Peabs merkevare vurderes etter vår evne til å bygge for fremtiden.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.