Korte fakta

Her er noen tall og korte fakta om Peab.

Økonomi og finans

(Tall fra årsrapport 2021)

 • Nettoomsetning: 60 026 MSEK (57 417)
 • Driftsresultat: 3 098 MSEK (3 541)
 • Driftsmargin: 5,2 prosent (6,2)
 • Resultat før skatt: 3 076 MSEK (3 433)
 • Resultat per aksje: 8,50 SEK (10,00)
 • Ordreinngang: 55 848 MSEK (49 735)
 • Ordrereserve: 45 318 MSEK (42 709)

Årlig omsetning

(Tall fra kvartalsrapport Q3 2022)

 • Omsetning: 64 milliarder SEK

Medarbeidere

(Tall fra kvartalsrapport Q3 2022)

 • Antall medarbeidere: 16 000

Forretningsområder

 • Bygg
 • Anlegg
 • Industri
 • Prosjektutvikling

Strategiske mål

(Forretningsplan 2021-2023)

 • Mest fornøyde kunder i bransjen
 • Mest lønnsomme selskap i bransjen
 • Beste arbeidsplass i bransjen
 • Ledende innen samfunnsansvar i bransjen

Finansielle mål

 • Driftsmargin: Over 6 %
 • Netto gjeldsgrad: 0,3 - 0,7
 • Utbytte: Minst 50 % av årets resultat

Foto: Ørjan M. Bertelsen