Lokal samfunnsbygger

I Peab er vi stolte av det vi skaper i lokalmiljøet, og som lokal samfunnsbygger bryr vi oss om menneskene og stedene som er berørt av det vi bygger nå og i fremtiden.

Vi er til stede i mange store og små lokalsamfunn. Vi skaper arbeidsplasser for de som lever og bor her, bidrar til de unges utdanning og lokal sponsing. 

Vi samarbeider på tvers av forretningsområdene, slik at vi kan levere kortreiste produkter og tjenester til de fleste av våre prosjekter. Så langt det er mulig bruker vi egne medarbeidere.
Når vi bruker underentreprenører og leverandører, velger vi helst lokale bedrifter.

Det å være lokal, betyr også noe for miljøet. Ved å ansette lokalt og bruke lokale leverandører, reduserer vi klimapåvirkningen. Der vi er etablert med flere forretningsområder, blir miljøgevinsten stor når vi bruker produkter fra vårt eget lokale grustak, betongfabrikk, asfaltfabrikk og kran-depot.