Peabs samfunnsoppdrag

Vi forbedrer hverdagen der livet leves. Med våre fire strategiske mål skal vi komme ditt.

Mest fornøyde kunder

Vi skal være en komplett samfunnsbygger som tilbyr helhetlige løsninger og utvikler prosjekter sammen med kunden. Vi er den lokale aktøren med det store konsernets ressurser.

Beste arbeidsplassen

Det viktigste i Peab er mennesket. Hos oss skal alle møtes av sikre og inkluderende arbeidsplasser, med gode arbeidsforhold og utviklingsmuligheter. Når våre medarbeidere vokser, vokser også Peab.

Mest lønnsomme selskap

Vi skal være lønnsomme gjennom at vi sammen med våre kunder jobber med kontinuerlig forbedring, kvalitet og kostnadseffektivitet. Vi vet at den beste arbeidsplassen og mest fornøyde kunder skaper lønnsomhet.

Ledende innen samfunnsansvar

Som Nordens samfunnsbygger med lokal tilstedeværelse tar vi ansvar gjennom innovasjoner og krav knyttet til klima og miljø, seriøsitet i bransjen og likestilling. Et aktivt sosialt engasjement i samfunnet og fokus på unges utdanning er en del av vårt verdigrunnlag.

Foto: Ørjan M. Bertelsen