Selskaper i Norge

Peabs virksomhet i Norge utøves gjennom flere selskaper.

Forretningsområde Bygg:

 • Peab AS
 • Bjørn Bygg AS
 • K. Nordang AS
 • Nilsen & Haukland AS
 • Bogstrand AS

Forretningsområde Anlegg:

 • Peab Anlegg AS
 • Solberg Maskin AS

Forretningsområde Industri:

 • Peab Asfalt Norge AS
 • Ferdigbetong AS
 • Norrock AS
 • Kranor AS

Forretningsområde Eiendomsutvikling:

 • Peab Eiendomsutvikling AS
 • Peab Eiendomsutvikling Nord AS