Selskaper i Norge

Peabs virksomhet i Norge utøves gjennom flere selskaper.

Forretningsområde Bygg:

 • Peab AS (Østlandet)
 • Bjørn Bygg AS (Nord-Norge)
 • K. Nordang AS (Nord-Vestlandet)
 • Nilsen & Haukland AS (Nord-Norge)
 • Bogstrand AS (Nord-Norge)

Forretningsområde Anlegg:

 • Peab Anlegg AS (Landsdekkende)
 • Solberg Maskin AS (Midt-Norge)

Forretningsområde Industri:

 • Peab Asfalt Norge AS (Landsdekkende)
 • Ferdigbetong AS (Landsdekkende)
 • Norweigan Aggregates AS (Midt-Norge)
 • Kranor AS (Landsdekkende)
 • Nordisk Fundamentering AS (Østlandet og Midt-Norge)

Forretningsområde Eiendomsutvikling:

 • Peab Eiendomsutvikling AS (Østlandet)
 • Peab Eiendomsutvikling Nord AS (Nord-Norge)