Drift og vedlikehold

Peab jobber med drift og vedlikehold på veinettet.

Dette dreier seg i hovedsak om rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling.

Under ser du noen eksempler på oppdrag.

Drift og vedlikehold, Romerike Øst

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg drifte og vedlikeholde veiene på Romerike Øst fra 1. september 2017. Kontrakten har en varighet på fem år, og en total verdi på cirka 130 millioner kroner eks mva.

Drift og vedlikehold, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for veidrift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for veidrift og vedlikehold på Romerike Øst.