Årneskvartalet, Nes

Peab Anlegg har utført grunnarbeid, fundamentering og betong- og stålarbeider på boligprosjektet Årneskvartalet i Nes kommune.

Det er utført komplette grunnarbeider, inkludert vann og avløp og el-grøfter.

Fundamenteringsjobben består av stålkjernepeler til fjell, spunting for byggegrop og kranfundamenter.

Peab Anlegg har også levert nødvendig stål for råbygg, og et komplett råbygg i betong, med vanntett parkeringskjeller.

 

Beskrivelse
Grunn og betong
Byggetid
2019-2020
Kontraktssum
61 MNOK
Kunde
Årneskvartalet AS
Arkitekt
Romerike arkitekter