Gang- og sykkelvei, Rælingen

Peab har signert kontrakt med Statens vegvesen om å bygge gang- og sykkelvei over Hektnersletta, og mellom Grinitaje og Tveitertørje i Rælingen kommune.

Anleggsarbeidene starter i løpet av våren 2018, og skal være ferdige høsten 2020. Kontrakten er en hovedentreprise, med en verdi på 36,6 millioner kroner eks. mva.

For noen år siden bygde Peab to etapper gang- og sykkelvei fra Fjerdingby og til starten på Hektnersletta. Den erfaringen kommer godt med når det skal bygges videre langs samme fylkesvei.

Ny belysning langs hele strekningen
Gang- og sykkelveien vil få en bredde på 3,5 meter, inkludert skulder. Som skille mot fylkesveien skal det på en liten del av strekningen Grinitaje−Tveitertørje bygges 1,5 meter rabatt.

Det skal settes opp ny belysning langs hele strekningen, og renovere bussholdeplassene, slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming.

Peab skal også bygge overvannsanlegg, skifte ut en bekkekulvert og renovere stikkrenner. I tillegg skal det bygges en ny støttemur på ca. 100 meter for å minimere inngrep på dyrket mark.

Beskrivelse
Gang- og sykkelvei
Byggetid
2018-2020
Kontraktssum
36,6 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen

Relatert informasjon

Kontaktperson

Morten Sjøli

Distriktssjef Peab Anlegg, Oslo og Akershus

Telefon: +47 995 49 525
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.