Gang- og sykkelvei, Rælingen

Peab har bygget 2.200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Anleggsarbeidene startet våren 2018. Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.

Kontrakten var en hovedentreprise, med en verdi på 36,6 millioner kroner eks. mva.

For noen år siden bygde Peab to etapper gang- og sykkelvei fra Fjerdingby og til starten på Hektnersletta. Den erfaringen kommer godt med når det skal bygges videre langs samme fylkesvei.

Ny belysning langs hele strekningen
Gang- og sykkelveien har en bredde på 3,5 meter, inkludert skulder. Som skille mot fylkesveien skal det på en liten del av strekningen Grinitaje−Tveitertørje bygges 1,5 meter rabatt.

Det er satt opp ny belysning langs hele strekningen, og renovert bussholdeplassene, slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming.

Peab har også bygget overvannsanlegg, skiftet ut en bekkekulvert og renovert stikkrenner. I tillegg er det bygget en ny støttemur på ca. 100 meter for å minimere inngrep på dyrket mark.

Beskrivelse
2,2 km gang- og sykkelvei
Byggetid
2018-2020
Kontraktssum
36,6 MNOK eks mva
Kunde
Viken fylkeskommune og Statens vegvesen

Relatert informasjon

Kontaktperson

Morten Sjøli

Distriktssjef Peab Anlegg, Oslo og Akershus

Telefon: +47 995 49 525