Peab bidrar til trygg skolevei

Elever ved barneskolene Nordby og Smestad i Rælingen kommune kan se frem til en tryggere skolevei høsten 2020. Da skal Peab Anlegg være ferdig med 2,2 km ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120.

Peab har signert kontrakt med Statens vegvesen om å bygge gang- og sykkelvei over Hektnersletta, og mellom Grinitaje og Tveitertørje i Rælingen kommune. Anleggsarbeidene starter i løpet av våren 2018, og skal være ferdige høsten 2020. Kontrakten er en hovedentreprise, med en verdi på 36,6 millioner kroner eks. mva.

− Det betyr mye for oss å få dette prosjektet, som er viktig for alle små og store som bor i nærområdet. Vi blir ekstra motivert når vi vet at mange skolebarn kan glede seg til en enda tryggere skolevei, sier Morten Sjøli, distriktssjef i Peab Anlegg.

Hensyn til myke trafikanter

For noen år siden bygde Peab to etapper gang- og sykkelvei fra Fjerdingby og til starten på Hektnersletta. Morten Sjøli sier erfaringen fra den gang kommer godt med når de nå skal bygge videre langs samme fylkesvei.

− I alle våre prosjekter er hensynet til publikum svært viktig. Da tenker jeg spesielt på myke trafikanter. Her er det også skolevei, og det gjør at vi må ta ekstra hensyn. Vi har gode rutiner for dette, og vil ha fullt fokus på sikkerhet både i planleggings- og gjennomføringsfasen, sier han.

Ny belysning langs hele strekningen

Gang- og sykkelveien vil få en bredde på 3,5 meter, inkludert skulder. Som skille mot fylkesveien skal det på en liten del av strekningen Grinitaje−Tveitertørje bygges 1,5 meter rabatt.

− Vi skal også sette opp ny belysning langs hele strekningen, og renovere bussholdeplassene, slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming, forteller Peabs prosjektleder Stein Olav Haugen.

Bruker egne fagarbeidere og lærlinger

Peab skal også bygge overvannsanlegg, skifte ut en bekkekulvert og renovere stikkrenner. I tillegg skal det bygges en ny støttemur på ca. 100 meter for å minimere inngrep på dyrket mark.

− Vi gjennomfører prosjektet med egne fagarbeidere, og lærlinger vil også være en del av teamet. Utover det vil det være noe behov for innleide ressurser underveis i anleggsperioden, sier Haugen.

Kontaktpersoner

Morten Sjøli

Distriktssjef Peab Anlegg, Oslo og Akershus

Telefon: +47 995 49 525

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).