Renere havn, Horten

Peab Anlegg har ryddet og renset det forurensede havnebassenget i Horten Indre Havn for Horten kommune og Forsvarsbygg.

I Horten har store deler av sjøbunnen i indre havn vært forurenset etter over 200 år med forsvarsaktivitet, verftsindustri og byutvikling. 430 000 kvadratmeter sjøbunn er nå dekket med rene masser.

I oktober 2019 startet arbeidet med å mudre og tildekke sjøbunnen i Horten indre havn. Peab Anlegg har vært hovedentreprenør, og har hatt Veseth AS med på laget. Kontrakten var på 120 millioner kroner, og arbeidet ble ferdigstilt i oktober.

Peab ferdigstilte i 2018 et tilsvarende miljøprosjekt i Puddefjorden i Bergen.

Et ambisiøst miljøprosjekt
Oppryddingen i Horten er en del av nasjonal miljøsatsing, og er en storstilt «miljødugnad» mellom Miljødirektoratet, kommunen, Forsvarsbygg og Horten Industripark. Arbeidene startet i oktober 2019 og ble ferdigstilt i slutten av oktober 2020.

Horten indre havn var svært forurenset etter mer enn 100 år med industri og militær virksomhet. Havnedrift og flere området med grunn sjøbunn bidro til at forurensningene ble virvlet opp og spredt rundt.

Beskrivelse
Miljøprosjekt fjordbunn
Byggetid
2019-2020
Kontraktssum
120 MNOK eks. mva.
Kunde
Horten kommune

Kontaktpersoner

John Landin

Regionsjef Peab Anlegg, Sør og fung. distriktssjef Oslo og Akershus

Telefon: +47 948 24 633