Renere Puddefjord, Bergen

Peab Anlegg har ryddet og fornyet sjøbunnen i Puddefjorden for Bymiljøetaten i Bergen kommune. Kontraktssummen var på 126 millioner kroner.

Store deler av sjøbunnen utenfor Bergen har vært sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Puddefjorden er det første av tre delområder som nå står ferdig med ny og ren bunn.

Oppdraget omfattet å fjerne skrot fra sjøbunnen, mudring av enkelte områder, frakt av forurensede masser til deponi, tildekking av sjøbunn og erosjonssikring.

Scannet sjøbunnen med drone
Oppdraget omfattet arbeid i Puddefjorden for Bergen kommune og Kollevågen i Askøy kommune. Arbeidet startet i slutten av juni i 2017 og ble ferdigstilt i september 2018.

− Vi startet med å scanne sjøbunnen med drone. Deretter ble den ryddet for skrot. Vi etablerete en spylestasjon på Møhlenpriskaien der spylte rent skrotet fra den forurensede sjøbunnen, forteller Peabs prosjektleder Jan Vidar Lie.

Skånsom tildekking
Forurensningen i den gamle sjøbunnen ble isolert under rene steinmasser. Massene ble ført kontrollert og skånsomt ned for å forhindre utlekking, slik at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med forurensede masser.

− Tildekkingen av sjøbunnen foregikk med masser etter tunnelboremaskinen som borer ut Ulrikstunnelen for BaneNor. Disse massene ble kjørt med lastebil til den gamle fergekaien på Steinestø, lastet over på båt og levert på lekter på byggeplass, forklarer Lie.

Skal ivareta miljø og innbyggere
Arbeidet med å etablere ren, ny sjøbunn i Puddefjorden pågikk i halvannet år og er en del av Bergen kommunes prosjekt Renere havn.

− Vi har sett frem til å jobbe sammen med Bymiljøetaten. Vi har hatt en felles interesse av å finne optimale løsninger med tanke på miljøet, og ivareta naboene og de som ferdes i området når prosjektet pågikk, sier Jan Vidar Lie.

I prosjektet ble det totalt 450 000 m2 sjøbunn ryddet og tildekket. Det gikk med rundt 220 000 m3 TBM-masser fra Ulrikstunnelen.

Aktuelle saker

 

Beskrivelse
Miljøprosjekt fjordbunn
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
126 MNOK
Kunde
Bymiljøetaten Bergen

Kontaktpersoner

Christoph Hollenstein

Distriktssjef Peab Anlegg, Vest

Telefon: +47 902 65 067

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).