Skaidi GIS transformatorstasjon, Finnmark

Peab Anlegg har i samarbeid med Siemens og Peab - Bjørn Bygg bygget Skaidi GIS transformatorstasjon for Statnett. Kontrakten har hatt en samlet verdi på 110 millioner kroner.

Oppdraget omfattet grunnarbeider, betong- og byggearbeider og bygningstekniske installasjoner for et gassisolert høyspentanlegg for Skaidi stasjon som ligger nordøst for Alta.

Partene har inngått en totalentreprise, Design & Build Contract. Konsortiekontrakten har en andelsfordeling med 40% til Siemens, 30% til Peab Anlegg og 30% til Peab- Bjørn Bygg.

Arbeidene har vært en del av utbyggingen av en ny 420 kV-ledning og nye stasjoner fra Balsfjord til Skaidi. Peab Anlegg har utført arbeidene med Altaavdelingen til Peab- Bjørn Bygg.

Den nye kraftledningen har vært nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen har lagt til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidratt til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

Beskrivelse
Grunnarbeider, betong- og byggearbeider
Byggetid
2017-2019
Kontraktssum
Samlet 110 MNOK
Kunde
Statnett