Skiltkontrakt Trøndelag

Peab Anlegg moderniserer store deler av trafikkskiltparken i Trøndelag for Statens vegvesen.

Trafikkskiltene byttes ut på grunn av nye krav til retrorefleksjon (lysrefleksjon), informasjonsbehov og kriterier for oppsett. Peab skal ta ned eksisterende skilter og levere og montere nye skilter med tilhørende oppsettingsutstyr og fundament.

70 skilt i uken
Kontrakten, som har en verdi på rundt 10 millioner kroner, ble signert tidlig i juni, og strekker seg ut 2019, med opsjon på ett år. Arbeidet vil bli styrt fra Peabs rigg og kontorer på Tiller i Trondheim, og fire fagarbeidere vil være ute på veien for å gjennomføre oppdraget.

I dette oppdraget er Statens vegvesen byggherre for riksveier med tilhørende gang- og sykkelveier. For fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier er fylkeskommunen byggherre. Statens vegvesen er byggherrens representant for alle veityper.

Riksveinettet i Trøndelag består av 673 km vei, mens fylkesveinettet består av 6000 km vei. Det står cirka 97 400 trafikkskilt totalt langs Trøndelags riks- og fylkesveier.

Beskrivelse
Skifter ut 2500 trafikkskilt
Byggetid
2018-2019
Kontraktssum
10 MNOK
Kunde
Statens vegvesen

Kontaktperson

Olle Eurenius

Regionsjef Peab Anlegg, Nord

Telefon: +47 415 42 309

Torbjørn Juliussen

Prosjektleder Peab Anlegg

Telefon: +47 481 39 330

Per-Andrè Pettersen

Anleggsleder Peab Anlegg

Telefon: +47 975 65 577