Peab skifter ut 2500 trafikkskilt i Trøndelag

Peab Anlegg har signert kontrakt med Statens vegvesen om å modernisere store deler av trafikkskiltparken i Trøndelag.

Trafikkskiltene byttes ut på grunn av nye krav til retrorefleksjon (lysrefleksjon), informasjonsbehov og kriterier for oppsett. Peab skal ta ned eksisterende skilter og levere og montere nye skilter med tilhørende oppsettingsutstyr og fundament.

− Hovedmengden av arbeidet vil foregå i den sørlige delen av fylket, og langs riksveier og fylkesveier, forteller Peabs prosjektleder Torbjørn Juliussen.

70 skilt i uken

Kontrakten, som har en verdi på rundt 10 millioner kroner, ble signert tidlig i juni, og strekker seg ut 2019, med opsjon på ett år. Arbeidet vil bli styrt fra Peabs rigg og kontorer på Tiller i Trondheim, og fire fagarbeidere vil være ute på veien for å gjennomføre oppdraget.

− Gjennom kontraktsperioden vil vi ukentlig montere cirka 70 skilt med tilhørende utstyr, opplyser Juliussen.

I dette oppdraget er Statens vegvesen byggherre for riksveier med tilhørende gang- og sykkelveier. For fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier er fylkeskommunen byggherre. Statens vegvesen er byggherrens representant for alle veityper.

Riksveinettet i Trøndelag består av 673 km vei, mens fylkesveinettet består av 6000 km vei. Det står cirka 97 400 trafikkskilt totalt langs Trøndelags riks- og fylkesveier.

Kontaktpersoner

Olle Eurenius

Avdelingssjef Peab Anlegg, Nord

Telefon: +47 415 42 309

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414