Skiltkontrakt Trøndelag fylkeskommune

Peab Anlegg har fått kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om oppsetting og nedtaking av skilt på fylkesvegene de neste fem årene.

Fylkesvegnettet i Trøndelag består av mer enn 6000 kilometer veg. På dette vegnettet er det ca. 65 000 trafikkskilt.

Hovedoppgaven i skiltkontrakten blir nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesvegene i Trøndelag. Skiltene skiftes ut når de ikke lenger reflekterer lys godt nok eller når informasjonsbehov og oppsettingskriterier endrer seg.

Kontrakten har en varighet på fem år, og omfatter levering, oppsetting og nedtaking av ca. 10 000 trafikkskilt med tilhørende oppsettingsutstyr og fundament.

Oppstart på de fysiske arbeidene er planlagt til midten av september 2020.

Beskrivelse
Skiltutbytting og montasje
Byggetid
2020-2025
Kontraktssum
24,9 MNOK eks. mva.
Kunde
Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson

Torbjørn Juliussen

Prosjektleder Peab Anlegg

Telefon: +47 481 39 330