Sykkelvei og kollektivfelt, Gløshaugen, Trondheim

Peab Anlegg og Solberg Maskin har bygget kollektivfelt og sykkelvei gjennom universitetsområdet Gløshaugen for Trondheim kommune.

Prosjektets mål var å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for kollektivtrafikk og syklister. I tillegg fikk den ffentlige og private infrastrukturen i bakken en betydelig oppgradering. Prosjektet var en del av Miljøpakken i Trondheim kommune.

Sykkelvei og kollektivfelt
Planområdet lå like øst for universitetsområdet NTNU Gløshaugen og omfattet i hovedsak de kommunale veiene Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og deler av Strindvegen.

Langs hele strekningen på 900 m ble det etablert sammenhengende sykkelvei med fortau. Deler av strekningen fikk et eget kollektivfelt.

I Høgskoleringen ble det bygget en ny, stor stasjon for superbuss. Plattformene på hver side av veien fikk en lengde på 40 meter, og det ble varme i bakken.

Prosjektet omfatte blant annet også nytt kommunalt vann- og avløpssystem, ny fellesledning for avløp som etableres med styrt boring, ny OPI-kanal og omlegging av private og offentlige kabler.

Eksisterende kulvert for gang- og sykkeltrafikk under Strindvegen ble forlenget. Det ble også bygget flere støttemurer, der flere av støttemurene krevde spunting.

Det ble utarbeidet detaljerte faseplaner for prosjektet, som hadde oppstart i mai 2017. I sommermånedene 2017 og 2018 var det høy kapasitet og framdrift i anleggsarbeidet. Veianlegg med tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg ble ferdigstilt i løpet av november 2018.

Beskrivelse
Kollektivfelt og sykkelvei
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
66,9 MNOK
Kunde
Trondheim kommune

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).