Sykkelvei og kollektivfelt, Gløshaugen, Trondheim

Peab Anlegg og Solberg Maskin har bygget kollektivfelt og sykkelvei gjennom universitetsområdet Gløshaugen for Trondheim kommune.

Prosjektets mål var å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for kollektivtrafikk og syklister. I tillegg fikk den ffentlige og private infrastrukturen i bakken en betydelig oppgradering. Prosjektet var en del av Miljøpakken i Trondheim kommune.

Sykkelvei og kollektivfelt
Planområdet lå like øst for universitetsområdet NTNU Gløshaugen og omfattet i hovedsak de kommunale veiene Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og deler av Strindvegen.

Langs hele strekningen på 900 m ble det etablert sammenhengende sykkelvei med fortau. Deler av strekningen fikk et eget kollektivfelt.

I Høgskoleringen ble det bygget en ny, stor stasjon for superbuss. Plattformene på hver side av veien fikk en lengde på 40 meter, og det ble varme i bakken.

Prosjektet omfatte blant annet også nytt kommunalt vann- og avløpssystem, ny fellesledning for avløp som etableres med styrt boring, ny OPI-kanal og omlegging av private og offentlige kabler.

Eksisterende kulvert for gang- og sykkeltrafikk under Strindvegen ble forlenget. Det ble også bygget flere støttemurer, der flere av støttemurene krevde spunting.

Det ble utarbeidet detaljerte faseplaner for prosjektet, som hadde oppstart i mai 2017. I sommermånedene 2017 og 2018 var det høy kapasitet og framdrift i anleggsarbeidet. Veianlegg med tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg ble ferdigstilt i løpet av november 2018.

Beskrivelse
Kollektivfelt og sykkelvei
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
66,9 MNOK
Kunde
Trondheim kommune