Ny sykkelvei og kollektivfelt gjennom Gløshaugen i Trondheim

For 66,9 millioner kroner bygger Peab Anlegg og Solberg Maskin kollektivfelt og sykkelvei gjennom universitetsområdet Gløshaugen. Byggherre er Trondheim kommune.

Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for kollektivtrafikk og syklister. I tillegg vil den offentlige og private infrastrukturen i bakken få en betydelig oppgradering. Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim kommune.

Sykkelvei og kollektivfelt

Planområdet ligger like øst for universitetsområdet NTNU Gløshaugen og omfatter i hovedsak de kommunale veiene Høgskoleringen, Richard Birkelands veg og deler av Strindvegen.

− Langs hele strekningen på 900 m skal det etableres sammenhengende sykkelvei med fortau. Deler av strekningen vil også få et eget kollektivfelt, forteller daglig leder Jan Erik Holten i Solberg Maskin, som er et datterselskap av Peab Anlegg.

I Høgskoleringen bygges en ny, stor stasjon for superbuss. Plattformene på hver side av veien får en lengde på 40 meter, og det blir varme i bakken.

Krevende prosjekt

Prosjektet omfatter blant annet også nytt kommunalt vann- og avløpssystem, ny fellesledning for avløp som etableres med styrt boring, ny OPI-kanal og omlegging av private og offentlige kabler.

Eksisterende kulvert for gang- og sykkeltrafikk under Strindvegen skal forlenges. Det skal også bygges flere støttemurer, der flere av støttemurene vil kreve spunting.

− Prosjektet er krevende både når det gjelder trafikk- og adkomstomlegginger, kompleksitet og framdrift. Det stilles høye krav til samhandling både mellom private og offentlige etater, fastslår Holten.

Det er utarbeidet detaljerte faseplaner for prosjektet, som hadde oppstart i mai 2017. I sommermånedene 2017 og 2018 kreves høy kapasitet og framdrift i anleggsarbeidet. Veianlegg med tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg skal være ferdigstilt i løpet av november 2018.

Mer informasjon

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).