Vindpark, Hitra

Peab Anlegg har bidratt med infrastruktur til Europas største landbaserte vindkraftprosjekt. Hitra II vindpark i Sør-Trøndelag ble bygget for en kontraktssum på 170 millioner kroner.

Fosen Vind har etablert Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Hitra II var den tredje i rekken av de seks vindparkene. I november 2017 startet Peab Anlegg arbeidet med 12 kilometer vei, 26 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i området.

26 turbinfundamenter
Hitra II vindpark ble etablert i tilknytning til eksisterende vindpark, som eies og drives av Statkraft. Adkomstveien inn til vindparken ble nylig oppgradert for å kunne tåle frakt av turbiner som er både lengre og tyngre enn de som har stått der siden 2004.

Infrastrukturen omfattet 26 turbinfundamenter med oppstillingsplasser, inntil 12 km nye internveier, intern kabling og nye service- og transformatorbygg. Servicebygg og ny transformatorstasjon ble samlokalisert med bygningene i den etablerte vindparken.

Kontrakten ble tildelt Peab etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Arbeidet ble ferdigstilt mot slutten av 2018, og vindparken var klar for montasje av vindturbiner våren 2019.

Beskrivelse
12 kilometer vei, 26 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
170 MNOK
Kunde
Statkraft

Kontaktpersoner

Johan Hansson

Adm. direktør Peab Anlegg

Telefon: +47 917 43 353

Ivar Roland

Peab Anlegg

Telefon: +47 958 86 265