Varsling i Peab

Peab etterstreber et åpent forretningsklima med høye etiske standarder. Peabs varslingsrutiner gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med våre verdier og regler.

Våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere spiller en viktig rolle i å fange opp lovbrudd og alvorlige brudd på Peabs verdier og forretningsetiske retningslinjer. Med varslingstjenesten kan du rapportere en bekymring som kan ha en alvorlig konsekvens for selskapet eller for menneskers liv eller helse. Du kan rapportere brudd på våre verdier og forretningsetiske retningslinjer. Vi kan i imidlertid kun behandle personopplysninger som gjelder overtredelser begått av ledende ansatte eller nøkkelpersoner i Peab.

Alle rapporter behandles konfidensielt, og for å sikre anonymitet håndteres tjenesten av en ekstern part. Rapporteringskanalen er kryptert og passordbeskyttet. Rapporteringer i varslingstjenesten vurderes i henhold til våre retningslinjer for varsling, og blir deretter godkjent eller avvist.

Ved godkjent rapportering vil Peabs sikkerhetsavdeling sette i gang en intern undersøkelse. Resultatet av undersøkelsen presenteres for vårt etiske råd, som beslutter hvordan saken skal håndteres videre. Alle personopplysninger i rapporten slettes når undersøkelsene er avsluttet. Varslerens identitet er konfidensiell gjennom hele prosessen.

Peabs etiske råd

Peabs etiske råd har ansvar for å støtte, styrke og utvikle Peabs arbeid med etikk og antikorrupsjon.

Peabs varslingstjeneste

Rapporter anonymt dersom du opplever eller har mistanke om brudd på Peabs forretningsetiske retningslinjer.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).