Peabs etiske råd

Peabs etiske råd har ansvar for å støtte, styrke og utvikle Peabs arbeid med etikk. Det omfatter blant annet å svare på spørsmål rundt etikk fra virksomheten og medarbeiderne og eksterne. Det er også det etiske rådet som beslutter tiltak ved brudd på etiske retningslinjer.

Peabs etiske råd undersøker og behandler etiske spørsmål på en enhetlig og upartisk måte. Det gjelder for eksempel brudd på etiske retningslinjer og lover, samt saker som gjelder diskriminering og krenkende forskjellsbehandling, korrupsjon og økonomiske misligheter.

Tiltak som kan iverksettes ved overtredelser kan være alt fra irettesettelse og informasjon om hva som gjelder på arbeidsplassen, til skriftlig advarsel, oppsigelse, avskjed og politianmeldelse. Det etiske rådet sørger for at hendelser som finner sted i konsernet, behandles på samme måte, uansett hvilken del av virksomheten de finner sted i, og hvem som har begått overtredelsen.

Peabs etiske råd består av juridisk sjef, sikkerhetssjefer og HR-sjefer fra alle Peabs forretningsområder. Rådet rapporterer direkte til konsernledelsen. Rådet rapporterer hvert halvår og oftere ved behov. Styret følger arbeidet med, og utviklingen av, etikk og antikorrupsjon gjennom redegjørelser på styremøter. De blir informert umiddelbart dersom det inntreffer alvorlige hendelser.

Varsling i Peab

Peabs varslingsrutiner gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med våre verdier og regler.

Peabs varslingstjeneste

Rapporter anonymt dersom du opplever eller har mistanke om brudd på Peabs forretningsetiske retningslinjer.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).