HMS-policy

Peab bygger fremtidens bærekraftige samfunn, og for oss er helse, arbeidsmiljø og sikkerhet opplagte fokusområder.

Målet med HMS-arbeidet er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for hver enkelt medarbeider.

Vi arbeider forebyggende og langsiktig med HMS som en integrert del av den daglige virksomheten. Det er den enkelte leders ansvar å sikre organisasjon, kompetanse og arbeidsmetoder for å forebygge skade og sykdom. Peabs mål er at alle skal være trygge og ha det brapå jobben.

I Peab har alle et ansvar for å opptre sikkert og helsefremmende og ta vare på hverandre.

Les hele Peabs HMS-policy under.

HMS i Peab

Slik jobber vi med HMS

Peabs HMS-policy er grunnlaget for vårt strategiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Peab har jobbet systematisk med HMS i lang tid, i samsvar med kravene i lov og forskrift.

Peabs største nordiske HMS-initiativ

Den årlige Arbeidsmiljøuka, som arrangeres i uke 35 i hele konsernet, retter fokus mot trygge og sunne arbeidsplasser.

HMS-policy

Peab bygger fremtidens bærekraftige samfunn, og for oss er helse, arbeidsmiljø og sikkerhet opplagte fokusområder.