Bardufoss befalsforlegning

Oppdraget fra Forsvarsbygg har omfattet prosjektering og bygging av tre like bygninger med til sammen 108 små kvarter.

Bygningene er oppført i tre etasjer med teknisk rom og boder for beboerne i 4 etasje. Forlegningsbyggene er oppført ved Rustamessa på Bardufoss rett utenfor leirområdet.

Det er benyttet enkle og rasjonell byggemetoder med robuste materialer ihht. forsvarets erfaringer, og i samsvar med stedets beliggenhet og egenart.

Byggene har et totalt areal på ca. 4300 m2 BTA ekskl. loft. Som opsjon er også levert komplett utomhusanlegg/park/vei inkl. bodbygg for lagring av bildekk og sykler.

Befalsforlegningene prosjekteres og oppføres som passivhus ihht. NS 3700:2013. Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør med ansvar for prosjektering og oppfølging.

Les mer på forsvarsbygg.no.

Beskrivelse
Nybygg 4700 m2
Byggetid
Juli 2016 - mai 2018
Kontraktssum
104 MNOK
Kunde
Forsvarsbygg
Arkitekt
Borealis Arkitekter, Tromsø