Peab bygger 108 befalsleiligheter på Bardufoss

For en kontraktssum på 103 millioner kroner eks. mva. skal Peab - Bjørn Bygg oppføre tre leilighetsbygg med befalsleiligheter for Forsvarsbygg.

– Med disse tre store befalsforlegninger for befalet blir dette en komplett boområde for Forsvarets ansatte på Bardufoss. Dette er sårt tiltrengte hybler, og jeg vil tro at Forsvaret er fornøyd med at dette skal stå ferdig i 2018, sier Erik Anders Helin, regionsjef i Forsvarsbygg.

Godt samarbeid

18 måneders byggetid er satt av til prosjektet. Kontrakten omfatter både prosjektering og oppføring av 108 befalsleiligheter. Leilighetene er fordelt på tre bygg, og utgjør til sammen ca. 4300 m2 BTA eksklusive loft.

– Vi setter stor pris på tilliten fra Forsvarsbygg, som vi har hatt et godt samarbeid med i en rekke ulike prosjekter i Nord-Norge, sier administrerende direktør Arild Østgård i Bjørn Bygg.

Opptatt av lokalsamfunnet

Han mener det er et pluss at Forsvarsbygg og Peab har mange felles verdier og prioriteringsområder i byggprosjektene.

– For det første legger Forsvarsbygg stor vekt på helse, miljø og sikkerhet. Samtidig ser vi at de ønsker å være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Det sammenfaller med vår visjon om å være en samfunnsbygger. Vi er alltid opptatt av å ivareta lokalsamfunnet og det lokale næringslivet der vi bygger, påpeker Østgård.

Opsjon på parkeringshus og boder

Kontrakten omfatter også en opsjon på prosjektering og bygging av parkeringshus og boder. Parkeringsanlegget skal bygges i to plan på 1720 m2, og ha plass til 96 kjøretøy. Bodene skal være frittliggende, og utgjør totalt ca. 100 m2. Kontraktsverdien på 103 millioner kroner er eksklusiv opsjoner.

Mer informasjon

Arild Østgård

Adm dir Peab Bygg Norge

Telefon: +47 906 43 238