Eikeli VGS, Hosle

Peab skal sammen med Nordic — Office of Architecture, KOHT Arkitekter, Norconsult og GK, rehabilitere og bygge ut Eikeli videregående skole på Hosle i Bærum.

Eksisterende skole ble bygget i 1960, og nå skal ca. 2 100 kvadratmeter av skolebygget rehabiliteres og bygges om. Oppdraget omfatter også oppføring av et nybygg på ca. 4 500 kvadratmeter.

Ny flerbrukshall for nærmiljøet
Elevtallsveksten og behovet for flerbrukshaller i området, er bakgrunnen for ombyggingen og utvidelsen med et tilbygg. Skolen er planlagt utvidet for inntil 720 elevplasser innen studiespesialisering.

Utformet for trygghet og læring
Ombygging og tilpasning til universell utforming for eksisterende skole vil skje i arealene som i dag er kantine og gymsaler med tilhørende rom. Etter ombyggingen vil Eikeli videregående skole ha felles kantine, auditorium og sosiale soner for elevene, noe skolen mangler i dag.

BREEAM og plusshus
Nybygget vil inneholde en klimavennlig idrettshall, med skolerom på toppen. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent, og skal bygges som et plusshus med innovativ energilagring. Det vil si at skolen skal produsere mer strøm enn den forbruker.

Fossilfri byggeplass
Prosjektet skal gjennomføres med fossilfri byggeplass. Peabs regionsjef Trond Ormstad ser svært positivt på at byggherren stiller strenge miljøkrav i alle deler av prosjektet.

Arkitekt i prosjektet er Nordic — Office of Architecture og KOHT Arkitekter. Peab har også inngått samarbeid med Norconsult på rådgiversiden, og med GK som totalteknisk underentreprenør.

  • Samspillsperiode: November 2019 – januar 2020
  • Byggeperiode nybygg: Januar 2020 – juli 2021
  • Byggeperiode ombygg: Juni 2021 – april 2022
Beskrivelse
Rehabilitering og utbygging av skolebygg
Byggetid
2020-2022
Kontraktssum
ca. 193 MNOK eks. mva
Kunde
Akershus fylkeskommune
Arkitekt
Nordic — Office of Architecture og KOHT Arkitekter