Eikeli VGS, Hosle

Peab har sammen med Nordic — Office of Architecture, KOHT Arkitekter, Norconsult og GK, rehabilitert og bygget ut Eikeli videregående skole på Hosle i Bærum.

Eksisterende skole ble bygget i 1960, og nå skal ca. 2 100 kvadratmeter av skolebygget rehabiliteres og bygges om. Oppdraget omfatter også oppføring av et nybygg på ca. 4 500 kvadratmeter.

Ny flerbrukshall for nærmiljøet
Elevtallsveksten og behovet for flerbrukshaller i området, er bakgrunnen for ombyggingen og utvidelsen med et tilbygg. Skolen er planlagt utvidet for inntil 720 elevplasser innen studiespesialisering.

Utformet for trygghet og læring
Ombygging og tilpasning til universell utforming for eksisterende skole vil skje i arealene som i dag er kantine og gymsaler med tilhørende rom. Etter ombyggingen vil Eikeli videregående skole ha felles kantine, auditorium og sosiale soner for elevene, noe skolen mangler i dag.

BREEAM og plusshus
Nybygget inneholder en klimavennlig idrettshall, med skolerom på toppen. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent, og det er bygget som et plusshus med innovativ energilagring. Det vil si at skolen produserer mer strøm enn den forbruker.

Fossilfri byggeplass
Prosjektet er gjennomførtmed fossilfri byggeplass. 

Arkitekt i prosjektet har vært  Nordic — Office of Architecture og KOHT Arkitekter. Peab har også samarbeidet med Norconsult på rådgiversiden, og med GK som totalteknisk underentreprenør.

  • Samspillsperiode: November 2019 – januar 2020
  • Byggeperiode nybygg: Januar 2020 – juli 2021
  • Byggeperiode ombygg: Juni 2021 – april 2022
Beskrivelse
Rehabilitering og utbygging av skolebygg
Byggetid
2020-2022
Kontraktssum
ca. 193 MNOK eks. mva
Kunde
Akershus fylkeskommune
Arkitekt
Nordic — Office of Architecture og KOHT Arkitekter