Peab bygger om og utvider Eikeli videregående skole

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune skal Peab, sammen med Nordic — Office of Architecture, KOHT Arkitekter, Norconsult og GK, rehabilitere og bygge ut Eikeli videregående skole på Hosle i Bærum. Kontrakten har en verdi på ca. 193 millioner kroner eks. mva, og er en totalentreprise med samspill.

Eksisterende skole ble bygget i 1960, og nå skal ca. 2 100 kvadratmeter av skolebygget rehabiliteres og bygges om. Oppdraget omfatter også oppføring av et nybygg på ca. 4 500 kvadratmeter.

− Peab satser stort på offentlige prosjekter innen omsorg og helse og skole og utdanning. Dette prosjektet betyr at vi ser resultater av denne satsningen, og at vi bygger erfaring for fremtidige prosjekter av samme type. Peab er i stor vekst, og mye av denne veksten ønsker vi skal skje i denne type prosjekter, sier kalkylesjef Eirik Fjellheim i Peab.

Ny flerbrukshall for nærmiljøet

Elevtallsveksten og behovet for flerbrukshaller i området, er bakgrunnen for ombyggingen og utvidelsen med et tilbygg. Skolen er planlagt utvidet for inntil 720 elevplasser innen studiespesialisering.

− Utbygging av Eikeli videregående skole er en av flere store utbygginger i Asker og Bærum, som følge av sterk elevtallsvekst i videregående skoler. Utover flere elevplasser vil skolen få et moderne skoleanlegg og mange ulike læringsarenaer. Akershus fylkeskommune er opptatt av å få til samarbeid med kommuner, og her er det inngått samarbeid og spleiselag med Bærum kommune om felles idrettshall. Skoleanlegget vil også være en viktig ressurs for nærmiljøet, sier prosjektdirektør for framtidens skolestruktur, Ingunn Øglænd Nordvold.

Utformet for trygghet og læring

Ombygging og tilpasning til universell utforming for eksisterende skole vil skje i arealene som i dag er kantine og gymsaler med tilhørende rom. Etter ombyggingen vil Eikeli videregående skole ha felles kantine, auditorium og sosiale soner for elevene, noe skolen mangler i dag.

− Eikeli skole skal ha en sterk kobling mellom nye og gamle lokaler og bli et symbol på en moderne skole med fremtidsrettede rammer rundt undervisning. Den skal fremme trygghet, opplevelse, samarbeid og fordypelse, for å kunne styrke elevenes engasjement og lyst til å lære, forteller Hallgrimur Thor Sigurdsson, arkitekt og partner i Nordic.

BREEAM og plusshus

Nybygget vil inneholde en klimavennlig idrettshall, med skolerom på toppen. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent, og skal bygges som et plusshus med innovativ energilagring. Det vil si at skolen skal produsere mer strøm enn den forbruker.

− Akershus fylkeskommune skal være et foregangsfylke innen klima og miljø. For Eikeli videregående skole har Akershus fylkeskommune fått godkjent at prosjektet skal være et Future Built-forbildeprosjekt. Dette innebærer at tilbygget til Eikeli videregående skole vil kunne få en rekke forbildeegenskaper, som blant annet bidrar til 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp, sier prosjektdirektør Frank-Tore Toresen i AFK eiendom FKF.

Fossilfri byggeplass

Prosjektet skal gjennomføres med fossilfri byggeplass. Peabs regionsjef Trond Ormstad ser svært positivt på at byggherren stiller strenge miljøkrav i alle deler av prosjektet.

− Miljø og bærekraft står høyt på agendaen i Peab, og tidligere i år ble hele byggvirksomheten på Østlandet Miljøfyrtårnsertifisert. Eikeli videregående skole blir vårt første prosjekt med fossilfri byggeplass, og vi synes det er spennende å få gjennomføre et prosjekt som har en så tydelig miljøprofil, sier Ormstad.

Arkitekt i prosjektet er Nordic — Office of Architecture og KOHT Arkitekter. Peab har også inngått samarbeid med Norconsult på rådgiversiden, og med GK som totalteknisk underentreprenør.

  • Samspillsperiode: November 2019 – januar 2020
  • Byggeperiode nybygg: Januar 2020 – juli 2021
  • Byggeperiode ombygg: Juni 2021 – april 2022

Kontaktpersoner

Stine Gabrielsen

CCO, Chief Communications Officer, Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414
Vår nettside inneholder informasjonskapsler. Hvis du klikker på "Cookies" i bunnteksten, kan du se hvilke informasjonskapsler som brukes og endre innstillingene for informasjonskapsler.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).