Enger gjenvinningsstasjon, Åmot

Peab er valgt som totalentreprenør for oppgradering og utbygging av Enger gjenvinningsstasjon i Åmot, Modum for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

Byggeprosjektet har et mål om at 20 prosent av materialene skal være fra ombruk, blant annet dører, vinduer og ytterkledning. I tillegg arbeides det med løsninger for gjenbruk av asfalt, teglstein, takplater, trevirke og stål.

Peabs kontrakt har en verdi på ca. 28 millioner kroner og omfatter utbygging av to nye driftsbygninger. Den ene skal benyttes til oppbevaring av farlig avfall og den andre blir et ombruksbygg. I tillegg skal Peab etablere takkonstruksjoner over forskjellige sorteringsfraksjoner ved avfallsstasjonen.

Oppstart på byggeplassen skjer i oktober/november.

//Fakta, Enger gjenvinningsstasjon, Buskerud

 • Sted: Åmot, Modum
 • Omfang: Oppgradering og utbygging
 • Byggherre: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
 • Totalentreprenør: Peab
 • Kontraktssum: ca. 28 MNOK eks. mva.
 • Arkitekt: Sør Arkitekter
 • Byggestart: Oktober/november 2022
 • Miljøprofil: Fossilfri byggeplass og høy grad av ombruk/gjenbruk
 • Det skal føres klimagassregnskap for prosjektet

Fakta, ombruk og gjenbruk i prosjektet:

 • Ombruk av dører, vinduer og ytterkledning
 • Gjenbruk av knust stein for oppfylling
 • Asfaltgjenbruk på 40 %
 • Overskuddsbetong benyttes i støttemurer
 • Demonterte trestendere fra gamle bygg benyttes i nye levegger
 • Mål om å benytte resirkulert stål
Beskrivelse
Oppgradering og utbygging av renovasjon
Byggetid
2022-2023
Kontraktssum
ca. 28 MNOK eks. mva
Kunde
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)